Yeni -18% Lange Current Tanı ve Tedavi Pediatri
Kitap Detayları
Yazar ( lar ) William W. Hay , Myron J. Levin, Robin R. Deterding, Mark J. Abzug
Çeviri Editörü Prof.Dr. Enver Hasanoğlu Prof.Dr. Aysun Bideci Prof.Dr. Elif N. Özmert Prof.Dr. Sevcan A. BAKKALOĞLU EZGÜ
Sayfa Sayısı 1473
Basım Yılı 29 MAYIS 2018
Baskı 23

Lange Current Pediatri 23. Baskısında Vurgulanan Konulardan Seçilenler

Yenidoğan Bebek bölümünde, yenidoğan resüsitasyonu için Yenidoğan Resüsitasyon Programı (NRP) Yönergeleri
bulunmaktadır.
Çocuk İstismarı ve İhmali bölümü, cinsel istismar için değerlendirilen prepubertal çocuklarda cinsel yolla bulaşan hastalıkları
teşhis etmek için nükleik asit amplifikasyon testlerinin kullanılmasını içerir.
Aşılar bölümünde, HPV aşısının kanseri nasıl önleyebileceği, yeni bir HPV aşısının ek HPV türlerine karşı nasıl koruduğu ve
ABD’de çoğu ebeveynin çocuklarını aşılamayı tercih ettiği konusunda yeni tartışmalar bulunmaktadır (2013’te gençlerin <%1
aşılanmamıştı). Ebeveynlerin aşılarla ilgilileri artıyor olmasına rağmen, artan sayıda ebeveyn çocuklarının aşılamasını geciktirmekte
ya da reddetmektedir.
Zehirlenme bölümünde, ilaç kullanımı, ev eşyaları ve tasarımcı uyuşturucular da dahil olmak üzere pediatrik popülasyondaki
yaygın yutma ve maruz kalma durumlarının değerlendirilmesi ve tedavisi için yeni tavsiyeler bulunmaktadır.
Deri bölümü, infantil hemanjiyomlar için propranolol kullanımını içerir.
Göz bölümü, enstrüman temelli görme taramasının, konuşma öncesi dönem ve gelişimsel olarak gecikmiş olan çocuklarda
görmeyi tehdit eden ambliyojenik risk faktörlerini tespit etmenin yeni bir yolunu açıklamaktadır ve American Academy of
Pediatrics tarafından onaylanmıştır.
Oral Tıp ve Diş Hekimliği bölümünde, yüksek riskli popülasyonlar için doktorlar tarafından koruyucu diş tedavisi (florür
cilası) bulunmaktadır.
Solunum Yolu ve Mediastinum bölümünde yeni kistik fibrozis ilacı Orkambi tanıtılmıştır.
Kardiyovasküler Hastalıklar bölümü, konjenital kalp hastalığının noninvaziv değerlendirilmesine yeni bir tanı, ek olarak üç
boyutlu ekokardiyografi görüntülemesini içerir.
Gastrointestinal Sistem bölümü, şaşırtıcı ve önemli sağlık sorunu olarak düğme pillerinin hayatı tehdit eden etkisini tanımlar.
Karaciğer ve Pankreas bölümünde, kronik hepatit B’li çocuklar için mevcut olan iki yeni oral terapi tanımlanmaktadır: 3 yaş
ve üstü çocuklar için entekavir ve 12 yaş ve üstü çocuklar için tenofovir.
Hematolojik Bozukluklar bölümünde, orak hücre veya β-talasemi anemisi bulunan tüm çocuklara hidroksiüre tedavisinin
önerildiği belirtilmektedir.
Bağışıklık Yetersizliği bölümünde, özel genetik testlerin kullanımı açıklanmaktadır.
Endokrin Bozukluklar bölümü hipofosfatazyanın tedavisinde rekombinant alkalin fosfatazın (asfotaz alfa) kullanımı ve bu
bozukluk için tedavide nasıl bir devrim yarattığını içerir.
Genetik ve Dismorfoloji bölümünde mikroarray testi ve bütün ekzon dizileme hakkında bilgiler yer almaktadır.
Antimikrobiyal Terapi bölümü, antimikrobiyal yönetim hakkında bilgi içerir.

  

      Bu Kitaptan Neler Öğreneceksiniz ?

1. Sağlık Hizmetinin Niteliğini ve Güvenliğini Geliştirme
2. Yenidoğan Bebek
3. Çocuk Gelişimi ve Davranış
4. Ergenlik
5. Ergenlerde Madde Kötüye Kulanımı
6. Yeme Bozuklukları
7. Çocuk ve Ergenlerde Görülen Psikiyatrik Bozukluklar ve Pediatrinin Psikososyal Boyutları
8. Çocuk İstismarı ve İhmali
9. Ambulatuar Pediatri
10. Aşılama
11. Normal Çoçuklukta Beslenme ve Beslenme Bozuklukları
12. Acil Durumlar ve Yaralanmalar
13. Zehirlenmeler
14. Yoğun Bakım
15. Deri
16. Göz
17. Ağız Hastalıkları ve Diş Hekimliği
18. Kulak, Burun ve Boğaz
19. Solunum Yolu ve Mediastinum
20. Kardiyovasküler Hastalıklar
21. Gastrointestinal Sistem
22. Karaciğer ve Pankreas
23. Sıvı, Elektrolit ve Asit-Baz Bozuklukları
24. Böbrek ve Üriner Sistem
25. Nörolojik ve Musküler Bozukluklar
26. Ortopedi
27. Spor Hekimliği
28. Tıbbi Rehabilitasyon
29. Romatolojik Hastalıklar
30. Hematolojik Bozukluklar
31. Neoplastik Hastalıklar
32. Ağrı Yönetimi ve Pediyatrik Palyatif Bakımı, Son Dönem Hasta Bakımı
33. İmmün Yetersizlik
34. Endokrin Bozukluklar
35. Diabetes Mellitus
36. Doğuştan Metabolik Hastalıklar
37. Genetik ve Dismorfoloji
38. Alerjik Hastalıklar
39. Antimikrobiyal Tedavi
40. Virüs ve Riketsiya Enfeksiyonları
41. İnsan İmmün Yetersizlik Virüsü Enfeksiyonu
42. Enfeksiyonlar: Bakteriyel ve Spirotekal
43. Enfeksiyonlar: Parasitik ve Mikotik
44. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
45. Seyahat Tıbbı
46. Kimyasal ve Hematolojik Referans Değerleri

                       Bu Kitabı Farklı Kılan Özellikler ?

Aşılar, endokrinoloji, nörolojik ve musküler hastalıklar, yoğun bakım ve HIV virüsü gibi bölümlerle ilgili son araştırma bulguları ve pratik güncellemeleri yansıtacak şekilde revize edilmiştir.
Akut ve yoğun bakım prosedürleri, anti-enfeksiyöz ajanlar, ilaç dozajları, bağışıklama programları, ayırıcı tanı ve gelişimsel bozukluklar gibi önemli bilgilere erişebilmenizi sağlayan zengin tablolar ve şekillerle zenginleştirilmiştir.​
Normal laboratuvar değerlerini içeren kullanışlı bir kılavuzla tamamlanmıştır. 
Doğumdan bebeklik ve ergenlik dönemine kadar çocukların bakımı hakkında en pratik, güncel ve iyi referanslanmış bilgilere sahiptir.
Genel konular ve organ sistemleri düzenlenmiştir.
Günlük klinik uygulamada sıklıkla karşılaşılan pediatrik medikal durumlar hakkında özet, kanıta dayalı bilgi sağlar.
Hastalıkların ayrıntılı tanımı, teşhis ve tedavi yöntemlerini kapsar.
Çocuklukta beslenme ve yeme bozuklukları, çocuk istismarı, oral tıp ve diş hekimliği, acil durumlar ve yaralanmalar gibi önemli pediatrik sağlık problemleri ile ilgili özet genel görüşleri sunar.
Pediatrik bakımın klinik yönü ile birlikte önemli temel prensipleri de benimser.
Zaman kazandıran LANGE CURRENT stilinde sunulmuştur: Problem, Tanı , Klinik Bulgular, Ayırıcı Tanı, Tedavi ve Prognoz
Çocuk doktorları, aile hekimleri, asistan doktorlar, hemşireler ve stajyer hemşireler ve bebekler, çocuklar ve ergenlerle çalışan diğer sağlık hizmeti sunucuları için düzenlenmiştir.
Uzman çocuk doktorları tarafından yazılmış
Bu basımı 19 yeni yazar içermektedir.

Lange Current Tanı ve Tedavi Pediatri

  • Marka: EMA Tıp Kitabevi
  • Ürün Kodu: 9647
  • ISBN: 9786056790515
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 368,00TL
  • 300,00TL

Etiketler: Lange Current Tanı ve Tedavi Pediatri