-0% Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC)
Kitap Detayları
Yazar ( lar ) Wagner , Bulechek, Butcher, Dochterman
Çeviri Editörü Prof. Dr. Firdevs Erdemir , Prof. Dr. Sultan Kav , Yrd. Doç. Dr. Arzu Akman Yılmaz ,
Sayfa Sayısı 1 Cilt / 600 Sayfa
Basım Yılı 9/2017
Baskı 6

Bu kitapta, Iowa’da bulunan Hemşirelik Sınıflama ve Klinik Etkinlik Merkezi tarafından, 1987 yılından itibaren alanında uzman kişilerin kapsamlı çalışmaları ile geliştirilen Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (Nursing Interventions Classification) ve sınıflamada yer alan 554 hemşirelik girişiminin Türkçe’ ye çevirisi ve uyarlaması yer almaktadır. NIC hemşirelerin yaptığı uygulamaları tanımlayan kapsamlı bir standart dildir. Her girişimin bir etiket ismi, bir tanımı, hemşirenin bu girişimi yaparken mantıksal bir sıra içinde yürüteceği aktivitelerin listesi vardır. NIC hemşirelik girişimleri sınıflaması hemşirelerin bakım verici, koruyucu, destekleyici, danışman, öğretici, savunucu ve yönetici rolleri kapsamında yer alan tüm girişimleri içermektedir. Hemşirelik Girişimleri Sınıflamasında 554 girişim Fizyolojik Basit ve Karmaşık, Davranışsal, Güvenlik, Aile, Sağlık Sistemi ve Toplum olmak üzere toplam 7 alanda ve 30 sınıf altında sınıflanmaktadır. Sınıflamada hemşirelik esasları alanından, dahiliye ve cerrahi hemşireliğine, kadın ve çocuk sağlığı hemşireliğinden ruh sağlığı ve halk sağlığı hemşireliğine, hemşireliğin her alanında, her tür bakım ortamında gerçekleştirilen girişimler yer almaktadır. Sıvı izlemi ve ilaç uygulama, mekanik ventilasyon yönetimi, teslim /vardiya raporu verme, belgeleme, hastalık süreci öğretimi, öz etkililiğin ve başetmenin güçlendirilmesi, spiritüel gelişmenin desteklenmesi, ağrı yönetimi, müzik terapisi, toplum sağlığının geliştirilmesi, toplumun afetlere hazırlanması gibi hemşireliğin her alanında ve her düzeyinde, doğrudan ve dolaylı bakım uygulamalarını içeren bu sınıflama hemşirelik bilim ve sanatının zengin kapsamını yansıtmakta, hemşirelik uygulamalarının öğrenilmesi, uygulanması ve belgelenmesi bakımından uluslararası standartlara uygun şekilde destek sağlanmaktadır. Kitaptaki özel hemşirelik alanlarına ve hemşirelik tanılarına göre hemşirelik girişimlerinin gruplandığı bölümler hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin bakım planı geliştirmesini kolaylaştırmakta, elektronik ortamda bakım planı oluşturmaya olanak sağlamaktadır.

Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC)

  • 151,20TL
  • 151,20TL
  • Vergiler Hariç: 140,00TL

Etiketler: Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC)