-0% Pediatrik Fizik Muayene Resimli El Kitabı
Kitap Detayları
Yazar ( lar ) KAREN G. DUDERSTADT
Çeviri Editörü Prof. Dr. Murat YURDAKÖK
Sayfa Sayısı 363
Basım Yılı 2017
Baskı 2
Boyut 16 X 24

Pediatrik Fizik Muayene Alanında En Çok Satan Eseri Şimdi 2017 Baskı Olarak Çıktı.


Pediatri Stajlarının Dünya ve Türkiye’deki  Bir Numarasıyla Başarınızı En Üst Seviyeye Çıkarın. 300’den fazla resmin yer aldığı mükemmel bir pediatrik muayene kitabı


Pediatrik Fizik Muayene 2017 Baskı: Resimli El Kitabı, (ikinci baskı) öğrenciler, eğitimciler ve bebekler, çocuklar ve ergenlerin kapsamlı fizik muayene teknik ve sanatını iyi öğrenmeye kendine adamış pediatrik sağlık hizmeti sunucuları için tasarlanmıştır. Pediatrik Fizik Muayene: Resimli El Kitabı, ikinci baskısında hem yeni hem de deneyimli sağlık hizmeti sunucularına alanında uzman kişilerden pediatrik içerik, doğumdan adolesan döneme kadar yararlı muayene teknikleri ve yaşam boyunca sağlık değerlendirmesiyle ilgili başka yerlerde olmayan pediatrik inciler yer almaktadır.


• 300’den fazla resmin yer aldığı mükemmel bir pediatrik muayene kitabı
• Önemli noktaların özetlendiği "Kutucuklar”
• Akılda kolay kalacak "Pediatrik İnciler”
• Fizik muayene ilgili "Dosya Notu Örnekleri”


Kitabı alanında en çok okunan yapan özellikleri:
• Kitap deneyimli hekimlerin önerileri doğrultusunda yeniden düzenlendi
• ikinci baskıda kanıta dayalı pratik ipuçları, her bölüm sonunda yapılan muayenenin özeti ve ek olarak ailesel, kültürel, ırksal ve etnik yapıyı da ele alan yeni bölümler bulunmaktadır. 
• Ayrıca bu baskı, önemli fizik muayene bulgularının 50’den fazla yeni fotoğrafını ve çizimini içermektedir.
• Bu el kitabındaki ilk bölümler gelişimsel yaklaşımdan bilgi toplamaya ve doğumdan ergenliğe kadar çocuk değerlendirmesine genel bir bakışla başlamaktadır. 
• Bölüm 3’te gelişimsel izleme odaklanılmıştır, güvenilir ve geçerli gelişimsel ve davranışsal tarama araçları hakkında kanıtlar sunulmaktadır. 
• Bölüm 4’te genişletilmiş çocuk mental sağlık değerlendirmesini de içerecek şekilde bebeklerden, çocuklardan ve ergenlerden hikaye alma hususunda kapsamlı bilgi sunulmaktadır. 
• Bölüm 5’te çocukların çevresel tehlikelere karşı kendilerine özgü savunmasızlığı değerlendirilmiş ve çocuğun sağlığını etkileyen çevresel risk faktörlerini tanımlama ve azaltmada çevresel sağlık öyküsünün önemine odaklanılmıştır.
• Bölüm 6’da derinin inspeksiyon ve palpasyonu tartışılmıştır. Devamındaki bölümler pediatrik doğrultuda sessizden aktife doğru bir fizik muayene yaklaşımına göre düzenlenmiştir. Pediatri uzmanları genç çocukların değerlendirilmesinde en etkin yolun bu şekilde olduğunu düşünmektedir. Bu muayene şeklinde öncelikle kalp ve solunum sistemi gibi sessiz şekilde yapılan muayene kısımlarından başlanır; bu kısımlar çocuğun akıllı şekilde dinleme becerisi ve daha az aktif bir katılımını gerektirir. Daha sonra ise, göz, kulaklar, burun ve boğaz değerlendirilmesini içeren 
• Bölüm 9’dan Bölüm 13’e kadar çocuğun daha aktif bir katılımı gerekmektedir ve bu kısımların fizik muayenenin sessiz şekilde yapılabilen kısımlarından sonra yapılması daha uygundur. 
• Bölüm 14’de doğumdan ergenliğe kadar karın değerlendirilmesi gözden geçirilmektedir.
• Kitabın benzersiz özelliği; erkek ve kadın genital muayenesinde ve gelişmekte olan meme muayenesinde gelişimsel yaklaşımının sunulduğu Bölüm 15 ile 17 arasında sürdürülmektedir. 
• Bölüm 18 çocuk ve ergen sporcuların spor katılımının geniş kapsamlı değerlendirilmesini ve de güncel rehberlerin darbelere yönelik değerlendirmelerini içerir. 
• Bölüm 19’da pediatrik gelişimsel bakış açısıyla nörolojik değerlendirme anlatılmaktadır. 
• Bölüm 20’de kapsamlı sağlam çocuk muayenesi için geleneksel grafik şablonları, spor yapma uygunluğunun değerlendirildiği fizik muayene ve primer sağlık hizmetleri sisteminde sıklıkla kullanılan elektronik sağlık kayıtlarının bir örneği sunulmuştur.


Çocuklar ve aileleri ile çalışmak umutlu bir uğraştır ve çocukluk çağındaki sağlık hayat boyu sağlığın korunmasının ve sağlığın yükseltilmesinin esasıdır. Pediatrik primer sağlık hizmeti verenler gelecek nesillerin sağlığının geliştirilmesi ve korunmasında anahtar bir rol üstlenirler. Akılcı bir fizik muayene ile hekim, çocuk ve ailesine güven inşa eder ve hasta-hekim ilişkisini korur; sonuç olarak da sağlık getirilerini artırır ve sağlık harcamalarını azaltır. Bu el kitabı, pediatrik sağlık hizmeti sunanların en önemli sorumluluğu olan gelecek nesillerin sağlığının geliştirilmesi konusunda yardımcı olacaktır.


Pediatrik Fizik Muayene Resimli El Kitabı

  • 70,00TL
  • 70,00TL
  • Vergiler Hariç: 64,82TL

Etiketler: Pediatrik Fizik Muayene Resimli El Kitabı