-73% Nöropsikofarmakoloji Rasyonel İlaç Kullanımı
Kitap Detayları
Yazar ( lar ) İ. Tayfun Uzbay
Sayfa Sayısı 236
Basım Yılı 2007
Baskı 1
Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar genellikle psikotrop veya nörotrop ilaçlar olarak adlandırılırlar ve atkilerini santral sinir sistemi üzerinden oluştururlar. Günümüzde santral sinir sistemini etkileyen yeni hastalıkların keşfedilmesi ve bilinen hastalıkların etki düzenekleri ile ilişkili yeni verilerin elde edilmesine paralel olarak bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların sayıları ve kullanım alanları giderek artmaktadır. Santral sinir sistemi kökenli birçok hastalığın ilaçla tedavisi bazen yıllarla ifade edilebilecek kadar uzun süreler almaktadır. Epilepsi gibi bazı hastalıkların tedavisinde ise ömür boyu ilaç kullanımına gereksinim duyulabilmektedir. Kronik ilaç kullanımı hastanın ilacı tolere edebilmesi ve uzun dönemlerde ortaya çıkabilcek yan etkilerinin yanısıra başka ilaçlarla birlikte kullanımının zorunlu olduğu durumlarda ilaç etkileşmeleri bakımından da önem kazanmaktadır.İÇİNDEKİLER
1.Santral Sinir Sistemi ile İlişkili Genel Bilgiler ve Kavramlar
2.Nörotransmitter Sistemlerinin Santral Sinir Sisteminde Temel Fizyolojik Görevleri ve Santral Sinir Sistemi Hastalıkları ile İlişkisi
3.Santral Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

4.Santral Sinir Sistemi İlaçları ve Cinsel İşlev Bozuklukları

5.Santral Sinir Sistemi İlaçlarının İlaç Kullanımı Bakımından Riskli Gruplarda Rasyonel Kullanım İlkeleri
6.Psikotrop İlaç Etkileşimleri

Nöropsikofarmakoloji Rasyonel İlaç Kullanımı

  • 69,44TL
  • 18,52TL

Etiketler: Nöropsikofarmakoloji Rasyonel İlaç Kullanımı